Klima ne Shqiperi

Me një posicion fantastik që shtrihet si në detin Adriatik ashtu edhe në atë Jon, Shqipëria ka një klimë të thatë me temperatura që variojnë nga 22-30C dhe me mbi 180 ditë me diell në vit.

Moti në bregdet është mesdhetar, me dimra të butë dhe të lagësht si dhe me verë të ngrohtë, të thatë dhe me diell.

Zonat e tjera variojnë nga niveli mbi detin ndërsa zonat malore janë shpesh me borë në dimër i cili vazhdon deri në pranverë.

Në zonat bregdetare i nxehti i madh është shumë i rrallë, dhe megjithëse shpesh pak i lagësht, bëhet i këndshëm nga erërat ditore të detit. Dimri në plazh është i butë por me raste ka erëra të ftohta që vijnë nga veriu dhe lindja të cilat mund të sjellin të ftohtin për disa ditë  kur malet janë të mbuluara me borë.

Në të gjithë vendin, vera dhe vjeshta janë muajt më të qëndrueshëm.  Dielli ndriçon shumë, me rreth 11 orë në ditë në Korrik dhe rreth 4 orë në ditë në Janar.

Partner Login

This area requires access authorised by Lalzit Bay and is for JV partners, investors and professional partners and sales teams.A User ID and Password can be obtained on request by email from Peter Walshe